Miten lapsijoogassa vaikutetaan hermostoon?

Lapsijoogan yhtenä tarkoituksena on tasapainottaa hermostoa. Hermostolla on oma rakenne ja tehtävät. Joogalla ja rentoutusharjoituksilla pyritään vaikuttamaan ennen kaikkea parasympaattiseen hermostoon.

Lapsijoogan yhtenä tarkoituksena on tasapainottaa hermostoa.

Lapsijoogan ohjaajakoulutuksessa opiskellaan kehon anatomiaa

Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutuksessa opiskelimme kehon anatomiaa. Meidän ohjaajien on tärkeää ymmärtää miten keho toimii ja mihin asioihin voi vaikuttaa mitenkin. Opiskelimme myös joogaan liittyviä asioita kuten hengitystä, meditointia ja miten ne ilmenevät lapsijoogassa. Olen aiemmin kirjoittanut myös chakroista ja auervedasta lapsijoogassa.

Lapsijoogan ohjaajan on hyvä ymmärtää miten keho toimii

Hermosto koostuu keskushermostosta ja ääreishermostosta

Miten hermostomme sitten toimii? Hermostomme jakaantuu keskushermostoon ja ääreishermostoon. Keskushermostoon kuuluvat aivot (isot aivot, pikkuaivot, aivoydin) ja selkäydin. Keskushermosto saa aisti-informaatiota ääreishermostosta, joita pitkin se välittää käskyt muun muassa lihaksille.

Hermosto koostuu keskushermostosta ja ääreishermostosta.

Ääreishermosto

Ääreishermostoon kuuluvat somaattinen ja autonominen hermosto. 

Somaattinen hermosto

Somaattinen hermosto on tahdonalainen hermosto ja siihen luetaan kuuluvaksi liike-ja tuntohermosto. Poikkijuovaisten lihasten hahmottamista voimme tahdonalaisesti säädellä ja tämä tehtävä kuuluu somaattiseen hermostoon.

Autonominen hermosto

Autonominen hermosto on tahdosta riippumaton hermosto. Tahdosta riippumattomat lihakset kuten sydänlihas ja sileä lihaksisto luetaan autonomiseen hermostoon. Autonominen hermosto jakaantuu sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon.

Sympaattinen hermosto

Sympaattinen hermosto on aktivoiva ja se kuluttaa kehon energiavarastoja. Normaalitoiminnoissa se säätelee lämpötilaa ja kriisitilanteissa sympaattinen hermosto kohottaa sydämen lyöntitiheyttä ja hengityksen nopeutta.

Parasympaattinen hermosto

Parasympaattinen hermosto on vastaavasti rentouttava ja se auttaa elimistöä palautumaan. Parasympaattinen hermosto on aktiivinen nukkuessa ja rentoutumisessa. Se hidastaa sykettä ja aktivoi ruuansulatusta. Joogan rentoutusharjoituksissa ja meditaatiossa pyritään nimenomaan vaikuttamaan parasympaattiseen hermostoon.

Parasympaattinen hermosto auttaa elimistöä palautumaan.

Lasten hermosto

Lasten hermosto on herkempi ja avoimempi kuin aikuisen. Lasten on luonnostaan helpompi päästää irti. Rentoutusharjoitukset toimivat siis lapsilla usein huomattavan paljon nopeammin kuin aikuisilla. Siksi niihin ei tarvitse käyttää paljoa aikaa. Lapsilla parasympaattiseen hermostoon saadaan yhteys ja positiivinen vaikutus usein aikailematta.

Rentoutusharjoitukset toimivat lapsilla usein huomattavan paljon nopeammin kuin aikuisilla.

Lasten rentoutusharjoitukset ja tietoinen läsnäolo

Sisällytän jokaiseen lapsijoogatuntiini rentoutusharjoituksia. Lapset eläytyvät herkästi mielikuvien kautta ja heillä on hyvä visualisointikyky. Lapset saavat yhteyden sisimpäänsä usein helposti. Sisäinen maailma on heille luontainen. Lapset ovat usein herkästi tietoisesti läsnä. Joogatunnin ja rentoutusharjoituksen jälkeen lapset huokuvat usein rauhallisuutta ja tyyneyttä -ainakin hetkellisesti. 😉

Joogaamme ja reuntoudumme joka viikko ihanassa Villa Rosassa Porvoon Vanhan kaupungin sydämessä.

Chakrat ja lapsijooga

Pidin lapsille chakra-teemalla joogatunnin ja he pitivät siitä kovasti. Kerron nyt hieman chakroista lapsijoogassa.

Mitä chakrat ovat?

Chakrat ovat kehon energiakeskuksia, niin sanottuja energiapyörteitä, jotka säätelevät kokonaisenegioitamme. Ne ovat näkymättömiä henkisen ja ruumiillisen energian keskuksia. Chakra tarkoittaa suomeksi pyörää. Chakrat, ihan kuten Ayuerveda, pohjautuvat vanhaan itämaiseen tietämykseen. Chakrat heijastavat tunnetilaamme. Niillä on vaikutus asenteisiimme ja käyttäytymiseemme.

Lapsijoogassa on seitsemän chakraa ja niiden energiat etenevät karkeammasta hienojakoisempaan. Jokainen chakra vastaa tietoisuuden eri tasoa. Kullakin chakralla on oma ominaisvärinsä. Chakroja voi vahvistaa ja harmonisoida joogalla, meditoinnilla ja reikillä. Lapset saan yleensä helposti meditoimaan. Tarkoituksena on, että energia virtaa vapaasti meissä eikä chakroihin muodostu tukoksia. Jokaiseen chakraan sitoutuu pranaa eli elämän voimaa, elämän esenssiä.

Chakrat ovat kehon energiakeskuksia ja ne säätelevät kokonaisenergioitamme.

1. Juurichakra 

Juurichakra sijaitsee selkärangan juuressa, peräaukon ja sukupuolielinten välissä ja nimensä mukaisesti se maadoittaa ja juurruttaa meidät. Se on ensimmäinen chakra. Juurichakra luo yhteyden fyysisen maailmaan ja kehoon. Se luo perusturvallisuuden, itsesuojeluvaiston ja on olemassaolomme perusta. Juurichakran väri on punainen.

2. Napachakra (sakraalichakra)

Toinen chakra eli napachakra sijaitsee vähän navan alapuolella ja se on tunteiden keskus. Napachakrassa on ”aito minuus”, sisäinen lapsi. Niinpä itseilmaisu, sosiaaliset taidot ja luovuus ovat peräisin napachakrasta. Napachakran väriksi on määritelty oranssi.

3. Aurinkokeskus (solarplexus)

Kolmas chakra on nimeltään aurinkokeskus ja se sijaitsee rintalastan alapuolella. Aurinkokeskuksesta kumpuaa itseluottamus, karisma, valta, elämänhalu, oma tahto, itsetuntemus ja henkilökohtainen voima. Aurinkokeskuksen väri on keltainen.

4. Sydänchakra

Sydänchakra on neljäs chakra ja se löytyy rintalastan keskeltä. Sydänchakra on pyyteettömän rakkauden ja henkilökohtaisen vapauden keskus. Sen ominaisuuksia ovat myötätunto, avoimuus, iloisuus, anteeksianto ja läsnäolo tässä hetkessä. Sydänchakran värin sanotaan olevan joko vaaleanpunainen tai vihreä.

5. Kurkkuchakra

Viides chakra on kurkkuchakra ja nimensä mukaisesti se sijaitsee kaulakuopan ja kurkunpään välissä. Kurkkuchakrasta on lähtöisin oma itseilmaisumme, viestintämme, äänemme, puheemme ja kommunikaatiomme. Sen ominaisuutena sanotaan olevan oman totuuden puhuminen. Kurkkuchakran väri on sininen.

6. Kolmas silmä

Kuudes chakra on kolmas silmä ja se sijaitsee kulmakarvojen välissä. Kolmannen silmän ominaisuudet ovat ajatuksen kirkkaus, selväjärkisyys, tunneäly ja tieto. Siellä on sielun voima ja intuition keskus. Kolmannen silmän väri on violetti.

7. Kruunuchakra

Kruunuchakra on seitsemäs chakra ja se löytyy päälaelta. Kruunuchakra mahdollistaa laajemman kokonaiskuvan muodostamisen. Siellä on meidän korkeampi tietoisuus, viisaus, henkisyys, itseoivallus ja suurempi ymmärrys. Kruunuchakran väri on valkoinen.

Chakra-teemainen lasten joogatunti

Chakra-teemaisella lasten joogatunnilla kävimme kaikki chakrat läpi järjestyksessä aloittaen juurichakrasta. Teimme kullekin seitsemälle chakralle kaksi vahvistavaa asanaa. Tunti oli rauhallisempi kuin yleensä vetämäni. Lapset olivat tietoisesti läsnä. Lasten kanssa keskustelimme enegiasta ja miten he sen kokevat. Pientenkin lasten kanssa voi käydä rohkeasti haastavampiakin aiheita läpi, kunhan selittää asiat ymmärrettävästi ja lapsen maailmaan sopivasti. 

Chakra-teemainen lasten joogatunti oli ihanan rauhallinen.

Chakra-meditaatio ja chakra-reiki

Olen teettänyt lapsilla myös chakra-meditaatioita ja niistä palaute on ollut myös positiivista. Meditatioon otan usein mukaan oikeanlaisen hengityksen. Lapset hengittävät itseensä sisään hyvää energiaa ja hyviä asioita. Uloshengityksessä he poistavat huonoa energiaa ja ikäviä asioita. Mielikuvituksen ja visualisoinnin avulla lapset voivat kokea tietoisuuden voiman. 

Teen itselleni säännöllisesti chakra-reikihoitoja ja niiden jälkeen oloni on usein rauhallinen, tasapainoinen ja harmoninen. 

Chakra-meditaatio ja chakra-reiki tuovat minulle yleensä rauhaa ja tasapainoa.

Chakroihin perustuva lasten joogakirja

Vivian Seege (Oy Nordprint Ab, 2015) on kirjoittanut ”Lasten joogakirja Lentävän maton”, joka on tarkoitettu 4-8-vuotiaille lapsille. Kirjan ihastuttava tarina pohjautuu chakroihin. Sadun mukana tehdään erilaisia asanoita ja käydään läpi tunnetiloja ja ominaisuuksia. Suosittelen lämpimästi lainaamaan kirjan kirjastosta tai ostamaan kirjakaupasta omaksi ja lasten iloksi.

Lasten joogakirja Lentävä matto pohjautuu chakroihin.

Hengityksen merkitys lapsijoogassa

Oikeanlaisella hengitystekniikalla on suuri rooli joogassa, sillä se auttaa liikkumisessa ja asennoissa. Lapsille hengitysharjoituksia opetetaan eri tavalla kuin aikuisille.

Astangajoogan hengitystekniikka ujjayi pranayama

Harjoittamassani astangajoogassa tärkeässä roolissa lähes koko fyysisen harjoituksen ajan on voimakas ujjayi pranayama-hengitystekniikka. Se tarkoittaa äänekästä kurkkuhengitystä. Hengitystekniikassa hengitetään voimakkaasti sisään ja ulos nenän kautta. Hengitykset ovat pitkiä, tasaisia ja niiden tahdissa liikutaan ja pidetään asanat. Asanat vaihdetaan tarkoin säädetyn rytmin mukaisesti. Vedetyillä vinyasa astangajoogatunneilla opettaja laskee hengitysrytmit ja itsenäisessä mysore harjoituksessa oppilaat hengittävät ja tekevät liikkeet omaan tahtiin.

Omat pranayama-harjoitukset

Rakastan pranayama-harjoituksia eli astangajoogan hengitysharjoituksia. Prana tarkoittaa ilmassa olevaa elinvoimaa, elämän esenssiä. Teen pranayama-harjoituksia säännöllisesti. Niiden jälkeen tulee todella kevyt ja hyvä olo. Näiden harjoitusten jälkeen on helppoa meditoida, rentoutua tai ihan vaan olla. Onhan se uskomatonta, että pelkästään hengittämällä voi saada itselleen niin huikean mahtavan olon.

Lasten vapaa hengitys lapsijoogassa

Lapsijoogassa on tärkeää, että lapset hengittävät mahdollisimman luonnollisesti ja vapaasti. Ihannetilanne olisi, että hengitys olisi syvää ja rauhallista. Valitettavan usein lapsilla ja meillä aikuisilla hengitys jää pinnalliseksi ja se voi olla rauhatonta, epätasapainoista. Pahimmassa tapauksessa jopa pidätämme henkeä ja unohdamme kokonaan hengittää. Vasta, kun vapaa hengitys sujuu lasten joogatunneilla helposti, lähden opettamaan lapsille hengityksen syventämistä.

Lapsijoogassa lapset hengittävät luonnollisesti ja vapaasti.

Koko hengityskapasiteetti käyttöön

Lapsijoogassa on hyvä pyrkiä ottamaan koko hengityskapasitetti käyttöön eli ns. vatsahengitys. Lasten kanssa hengitämme ensin ulos, koska keuhkojen on hyvä olla tyhjät ennen kuin niitä aletaan täyttämään. Tämän jälkeen hengitämme rauhallisesti nenän kautta sisään täyttäen ylä-, keski- ja alakeuhkolohkot happipitoisella ilmalla. Hengitämme niin syvään, että pallea liikkuu kunnolla. Vatsan seutu suurenee ja rintakehä kasvaa, hengitys tuntuu selässä saakka. Vastaavasti uloshengityksellä tyhjennämme ilman pois nenän (joskus suun) kautta kokonaisuudessaan. Hengitys yhdistetään pikku hiljaa liikkeisiin ja liikkumiseen.

Tasapainoinen, syvä ja rauhallinen hengitys tuulettaa koko keuhkoja.

Hengitysharjoitukset lapsen iän ja tason mukaan

Jos lapsille sanoo, että hengittäkää syvään, he usein nostavat hartiat korviin. Tietoinen hengittäminen ei ole helppoa, vaikka hengittäminen luonnollista meille kaikille onkin. Hengitysharjoitukset tulee rakentaa lasten iän ja tason mukaan. Mieluummin harjoitukset ovat pidemmän aikaa liian helppoja kuin vaikeita. Hengitysharjoitusten kanssa ei ole syytä leikkiä, koska väärin tehtynä niillä voi olla vakaviakin seurauksia.

Hengitysharjoitukset teen aina lasten iän ja tason mukaan.

Mielikuvat ja visualisointi lasten hengitysharjoitusten tueksi

Lapsilla on mahtava mielikuvitus ja usein hyödynnän tätä hengitysharjoituksissa. Saatamme esimerkiksi hengittää hyviä asioita itseemme sisään ja uloshengityksen mukana poistamme ikäviä ja pahoja asioita itsestämme. Olen keksinyt erilaisia tarinoita, joilla lapset visualisoivat samalla hengittäessään. Ne selvästi toimivat ja lapset jaksavat keskittyä.

Miten lapset saa meditoimaan?

Meille aikuisille meditoinnin aloittaminen saattaa olla hyvinkin hankalaa, saatikka sitten miten ihmeessä lapset saa meditoimaan? Monet haluavat näin uuden vuoden kunniaksi aloittaa jonkun uuden hyvän tavan ja mikä sen parempi vaihtoehto kuin aloittaa säännöllinen meditoiminen.

Meditointi on aivoharjoitusta, jossa pyritään hiljaisuuteen.

Ennakkoasenteiden murtaminen

Kun puhun lapsille ensimmäisiä kertoja lastenjoogatunneilla ja-päivillä meditoinnista, he usein menevät automaattisesti risti-istuntaan, nostavat kädet polvien päälle, laittavat etusormen ja peukalon päät yhteen (Gyan mudra), sulkevat silmät ja saattavat sanoa: ”Ooom.” Minua aina hymyilyttää, miten ja mistä tämänkin meditointiasennon malli on jo moniin pieniin lapsiin iskostunut. 

Joillain aikuisilla ja myös lapsilla saattaa olla vahvoja ennakkoasenteita meditointia kohtaan. Mitä negatiivisempia ennakkoluulot ovat, sitä ennemmän tulee minun tehdä alkuun työtä. Suhtaudumme monesti uusiin asoihin epäilevästi ja lapsilla saattaa olla paljonkin kysymyksiä ja mielipiteitä, vaikka he eivät oikein kunnolla edes tietäisi, mistä asiassa on kyse. Usein nämä vahvat mielipiteet ovat peräisin kodista, läheisiltä, mediasta, koulusta tai kavereilta. Kaikilla meillä kasvattajilla on siis aina suuri vastuu omienkin mielipiteittemme osalta.

Joillain aikuisilla ja myös lapsilla saattaa olla vahvoja ennakkoasenteita meditointia kohtaan.

Rauhallinen aloitus ja positiivinen ensivaikutelma

Lasten meditointi tulee aloittaa rauhallisesti, lapsilähtöisesti ja jo ensi kerrasta tulisi tehdä mahdollisimman miellyttävä. Lapsilla on usein suuri luontainen taito ja kyky rentoutua ja rauhoittua hetkessä. Toisin kuin meillä aikuisilla kestää yleensä oma aikamme, että saamme egomme ja mielemme hiljennettyä. Niinpä lapset meditoivat kanssani aina vain lyhyen ajan, koska luontaisesti he ovat jo tämän asian suhteen mestareita. Meditoinnin jälkeen lapsilla tulisi olla hyvä olo ja meditoinnin olla heidän mielestään kivaa.

Lasten kanssa työskennellessäni olen huomannut, että luottamuksen rakentaminen on todella tärkeää. Uuden lukuvuoden ensimmäisillä tunneilla lasten on haastavampaa rentoutua, hiljentyä ja meditoida. Lapset ovat luonnolllisesti hiukan jännittyneitä uuden harrastuksen, uuden joogasalin, uusien kavereiden ja uuden open takia.

Lasten meditointi tulee aloittaa rauhallisesti.

Lapsille sopivat harjoitukset

Lasten joogatunneilla teen erilaisia ihania lapsille sopivia meditointiharjoituksia, jotka ovat suunnattu nimenomaan heille. Aikuisille toimivat ihan eri harjoitteet. Toki aikuisetkin voivat aloittaa lapsille suunnatuilla harjoituksilla, jos oma apinamieli on liian vilkas ja haluaa pehmeän laskun uuteen maailmaan. Lasten meditaatioharjoitusten keksimisessä vain mielikuvitus on rajana. Teetän lapsilla erilaisia meditointeja, koska he pitävät vaihtelusta ja harjoitteet toimivat aina hieman eri tavalla.

Ihanteellinen meditointipaikka on hiljainen ja harmooninen.

Roolimallit ja esikuvat ovat tärkeitä

Lasten maailmassa roolimalleilla ja esikuvilla on suuri vaikutus. Jos esimerkiksi lapsen ihannoima julkisuuden henkilö meditoi, on lapsella usein suuri halu ja kiinnostus alkaa itsekin idolinsa tapaan meditoimaan. 

Olen havainnut, että joogatunneillani käyvistä lapsista osa ihailee minua suuresti. Se tuntuu uskomattoman ihanalta ja olen hyvin kiitollinen. Lapset tekevät innoissaan ihan sitä mitä minäkin. Näin ollen lasten joogatunneillani meditointi on ihan luonnollinen osa tuntia. Tietenkin tämä on tilanne nyt, kun tunnemme lasten kanssa toisemme jo hyvin ja luotamme toisiimme. Lapset suorastaan rakastavat meditointiharjoituksia.

Pyrin olemaan hyvä roolimalli lapsille.

Säännöllinen meditointi

Meditoinnin on hyvä olla säännöllistä, mieluiten jokapäiväistä. Jokaiseen arkiaamuun voi ottaa pienen meditointihetken, se varmasti helpottaa arkiaamujen sujumista. Vanha itämainen sanonta uppoaa minuun täysin:

”Olisi meditoitava 20 minuuttia päivässä, paitsi jos on oikein kiire. Siinä tapauksessa pitäisi meditoida tunti.”

Vanha Zen-viisaus

Meditoinnista on valtavasti hyötyjä. Lasten keskiitymiskyky paranee meditoimalla. Omaan elämääni se on tuonut muun muassa paljon rauhaa ja mielihyvää.

Joulunajan kiitollisuusharjoituksen tekeminen

Jouluna on hyvä hetkeksi pysähtyä, tehdä kiitollisuusharjoitus ja tuntea kiitollisuutta kaikesta hyvästä, mitä omassa elämässä on.

Poikkeuksellinen Korona-vuosi 2020

Monilla kulunut vuosi on ollut rankka Koronapandemian tuomien muutosten ja rajoitusten johdosta. Tiedän monta joogayrittäjää, joiden liiketoimintaa Korona on vaikeuttanut.

Minäkin jouduin perumaan kaikki loppukevään 2020 lasten joogatunnit. Syksyllä onneksi olen saanut ohjata lapsille joogaa ja meillä onkin aivan mielettömän ihana ryhmä. Vaikeina aikoina kiitollisuuden tunteminen voi olla haastavaa, mutta juuri silloin se olisi tarpeellista.

Kiitollisuuden tunteminen vaikeina aikoina voi olla haastavaa.

Kiireinen joulunaika

Useat perheet kokevat joulustressiä. Vuoden pimeimpään aikaan pitäisi luoda kaunis joulujuhla ja rauhallinen tunnelma. Monet perheet viettävät tätä poikkeusajan joulua pienellä kokoonpanolla ja jotkut joutuvat rikkomaan jouluperinteitä rajusti. Monille se tarkoittaa uuden opettelua. Jos ennen on saanut astua sukulaisten luo valmiiseen joulupöytään, pitää nyt kaikki rakentaa itse. Suorituspaineet voivat olla kovat. Stressaaminen joulusta on ihan turhaa, kannattaa elää vain hetkessä ja tehdä siinä parhaansa.

Puoliksi täynnä oleva lasi

Omat jouluvalmisteluni ovat hyvässä mallissa. Lasten kanssa askartelimme joulukortit jo joulukuun kahtena ensimmäisenä viikonloppuna. Tietenkin on minullakin paljon vielä tehtävää, mutta en ota paineita. Keskityn enemmän siihen mitä olen jo saanut valmiiksi ja tunnen suurta tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta jo tehdyistä asioista. Kyllä ne tekemättömätkin askareet tässä pikkuhiljaa valmistuvat tai jos eivät valmistu tai työt menevät pieleen, niin sitten siinä tapauksessa pyrin kohtaamaan asiat ja yritän hyväksyä kulloisenkin tilanteen.

Lasini on aina vähintään puoliksi täynnä.

Joulujoogaa

Jouluaattoni alkaa perinteisesti aamujoogalla. Levitän mattoni aina joulukuusen eteen ja teen astanga-joogaharjoitukseni siinä. On niin ihanaa joogatessa nauttia metsästä kaatamamme luonnonkuusen havujen tuoksusta ja kauniista koristeista. Kuusen kirkkaat sähköiset jouluvalot otan pois harjoituksen ajaksi, koska ne häiritsevät joogatessa. Sen sijaan sytytän paljon kynttilöitä ja nautin hämärästä tunnelmallisesta valaistuksesta. Tämä on aina minun joululahjani itselleni, näin saan joulurauhan. Saan hyvän olon kehoon, mieleen ja sieluun.

Hyasintit tuovat joulukuusen lisäksi ihanan joulun tuoksun.

Joulunajan kiitollisuusharjoitus  

Rakastan kiitollisuusharjoitusten tekemistä, koska niistä tulee niin hyvä olo. Lasten joogatunneilla teemme toisinaan lyhyitä kiitollisuusharjoituksia ja olen huomannut, että lapset todella nauttivat niistä. Jouluna on hyvä pysähtyä hetkeksi yksin tai koko perheen kanssa ja tehdä kiitollisuusharjoitus.

Kiitollisuusharjoituksen tekeminen on hyvin helppoa. Valitaan rauhallinen istuma-tai makuupaikka ja halutessa suljetaan silmät. Mietitään mielessä, sanotaan ääneen tai kirjoitetaan paperille kaikkia niitä asioita, joista omassa elämässään on kiitollinen. Ja niitä asioita on yleensä paljon! Kiitollisuus lisää usein kiitollisuutta. Harjoituksen lopuksi on usein niin hyvä, levollinen ja ihana olo. On täyttänyt itsensä sillä kaikella hyvällä, mitä elämässä jo on.

Kiitän kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivotan teille oikein ihanaa joulunaikaa! ❤️

Ihanaa joulua! Yt. Malina

Lasten joogaa ja joulukorttiaskartelua

Nyt on pikkuhiljaa oikea aika virittäytyä lasten kanssa joulutunnelmaan. Pidän kahtena eri joulukuun lauantaipäivänä ihanan teemapäivän, jolloin luvassa lapsijoogaa, joulukorttiaskartelua ja herkuttelua.  

Lauantaina 5.12. ja 12.12. klo 11.00-12.00

Koronasta johtuen pidän teemapäivän lapsiryhmän pienenä, otan kerralla max. kuusi lasta kanssani touhuamaan. Niinpä pidän kahtena peräkkäisenä lauantaina ihan samalla teemalla ja kaavalla tapahtuman. Lapsi voi siis ilmoittautua kumpaan päivään tahansa tai jos hän on todella innokas, voi tietenkin tulla myös molempina kertoina, jos toisto ei haittaa.

Tämä teemapäivä on kaikille 6-10-vuotiaille lapsille avoin tilaisuus eli nyt voi myös sisarukset ja ystävät tulla kokeilemaan lasten joogaa, aiempaa kokemusta ei tarvita. Tilasta löytyy kaikille joogamatot eli varusteiksi riittää sisäliikuntaan sopivat vaatteet. Halutessaan saa tonttulakin ottaa mukaan. 

Aloitamme tilaisuuden noin puolen tunnin mittaisella joogalla. Joogatunnin teemana on Joulumaa. Lasten mielikuvitus viritetään siis ihanaan joulutunnelmaan koko kehon kautta.

Käsintehdyt joulukortit ovat kauniita, uniikkeja ja tuovat hyvän mielen.

Villa Rosa on tunnelmallinen paikka

Villa Rosa sijaitsee Porvoon Vanhassa kaupungissa osoitteessa Kirkkokatu 11. Meillä on siellä ihan mieletön astangajoogayhteisö. Vanhemmat voivat halutessaan odottaa Villa Rosan teehuoneessa, heille on tarjolla kupillinen kuumaa luomuteetä. Lasten kanssa herkuttelemme mehulla ja pipareilla, muistakaa siis ilmoittaa lasten mahdolliset ruoka-aineallergiat, niin osaan varautua tarjoilujen suhteen etukäteen. Tilaisuudessa noudatamme vallitsevia hygieniaohjeistuksia. Kädet pesemme luonnollisesti ennen askarteluun ja herkutteluun ryhtymistä.

Villa Rosassa Kirkkokadulla on aina ihana tunnelma.

Joulukorttiaskartelua 

Joulun alla pyrin aina harjoittamaan vähän hyväntekeväisyyttä. Tänäkin vuonna minulla oli jo sovittuna pari koulua, joihin olisin mennyt pitämään maksutta joulukorttiaskartelua. Valitettavasti kiihtyneen Koronaepidemian takia nämä tilaisuudet ei nyt toteudu. Olen käynyt jo vuodesta 2012 pitämässä näitä ihania askarteluhetkiä lapsille milloin missäkin.

Rakastan yli kaiken askartelua ja minulle on vuosien aikana kertynyt aivan valtavat varastot kauniita tarvikkeita. Lapset saavat siis askarrella ihanista materiaaleista unelmiensa joulukortin itselleen tai eteenpäin annettavaksi. 

Otan teemapäivään mukaan valmiiksi tekemiäni joulukortteja kuorineen myyntiin 5,00€/kpl. Käsintehtyjä kortteja olen muuten myynyt satoja mm. joulumyyjäisissä. Jokainen kortti on oma uniikki tekeleensä, koska yleensä teen aina vain yhden kutakin. Mielestäni korttiaskartelussa juuri suunnittelu ja ideointi on kaikkein hauskinta ja keksin helposti uusia ideoita.

Teemapäivässä on myynnissä tekemiäni joulukortteja kuorineen hintaan 5,00€/kpl.

Hinta ja ilmoittautuminen

Lasten joogaa ja joulukorttiaskartelua-teemapäivän hinta on 14,00 euroa (sis. Alv 10%). Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla MaliYogan verkkokaupassa valitun teemapäivän maksu ja ilmoittamalla samalla osallistuvan lapsen/lasten tiedot.

Arvonta

Tulevien teemapäivien kunniaksi järjestän MaliYogan Facebook-sivuilla arvonnan. Arvontaan voi osallistua kommentoimalla arvonnasta kertovaan postaukseen ja tykkäämällä MaliYogan Facebook-sivuista. Arvonnan voittona on pieni jouluaskartelupakkaus kotiin postitettuna. Arvonta suoritetaan 11.12.2020 klo 21.00.

MaliYogan Facebook-sivuilla on pe 11.12.20 klo 21.00 saakka arvonta, jossa voi voittaa tämän pienen askartelupakkauksen.

Viisi vinkkiä lapsiperheiden parempiin arkiaamuihin

Kellot on taas siirretty talviaikaan ja pimeä aika on jo ovella. Monilla lapsiperheillä on haasteita arkiaamuissa. Jokainen ihminen on oma yksilönsä ja jokainen perhe uniikki kokonaisuus. Meillä arkiaamut sujuvat yleensä todella ihanasti ja siitä syystä haluan jakaa muidenkin lapsiperheiden iloksi viisi meille toimivaa vinkkiä parempiin arkiaamuihin.

1. Illalla aikaisin nukkumaan ja herätys 15 minuuttia aikaisemmin

Nuorena rakastin valvomista ja ylioppilaskirjoituksiinkin luin yleensä pitkälle yöhön. Nykyisin pyrin menemään aina ajoissa nukkumaan ja rauhoittamaan ilta-aikani. Pidän saman rytmin viikonloppuisinkin, joten arkiaamuisin herääminen ei ole ongelmallista. Itse asiassa olen alkanut pitämään aamuista ja minusta on ihanaa nousta aikaisin uuteen päivään. Olen aina kiitollinen hyvistä yöunista, koska ne ovat todella tärkeät jaksamisen kannalta.

Laitan herätyskellon soimaan yleensä varttia ennen kuin minun pitäisi nousta. Viisitoista minuuttia ekstra-aikaa arkiaamussa on aika luksusta. Minulla on siis aikaa vaikka antaa pojalleni hetki satuhierontaa tai pelata hänen kanssaan matsi Uno-pelikorteilla.

Meillä on aamuisin aikaa vaikka pelata yksi erä lautapeliä.

2. Asiat valmiiksi ja ennakoiminen

Laitamme aina illalla jo mahdollisimman paljon asioita valmiiksi aamua varten. Koulureppu on pakattuna ja seuraavan päivän vaatteet jo valittuina. Pyrin ennakoimaan asioita esimerkiksi mahdollisen sadesään sattuessa laittamalla sadevaatteet eteiseen varalta valmiiksi. Aamulla ei siis tarvitse etsiä hukassa olevia asioita tai tehdä pahemmin päätöksiä eikä valintoja, tarvitsee vain toimia. 

Toimintaan auttavat rutiinit. Lapset pitävät usein selkeistä säännöistä, rajoista ja rutiineista. Rutiinit tuovat turvaa ja luottamusta.

Ennakoiminen auttaa arkiaamuissamme.

3. Ei ruutuaikaa

Arkiaamuisin ei meidän perheessä kenelläkään ole ruutuaikaa. Kännytkät, tietokoneet, televisiot, radiot ja muut pidetään suljettuina. On ihanaa nauttia hiljaisuudesta ja rauhasta. Usein pimeän aikaan syömme aamiaisen kynttilän valossa ja se tuo ihanan tunnelman. Kynttilän sytyttäminen on loppupeleissä todella pieni juttu. Keväisin saatamme nauttia aamiaista terassilla linnunlaulua kuunnellen ja auringonnousua ihaillen.

Rakastan auringonnousuja ja mielelläni aamuisin ihastelen kaunista luontoa.

4. Positiivisuus ja ystävällisyys

Olemalla positiivinen ja ystävällinen pojalleni aamuisin, saan usein samanlaista käytöstä häneltä takaisin. Me olemme usein toistemme peilejä, ja etenkin lapset tuntuvat nappaavan hyvinkin herkästi aikuisen tunnetilan ja vastaamaan samalla mitalla. Olen huomannut, että mitä enemmän aamusta annan lapselleni rakkautta niin sitä helpompaa aamutoimet kaikkinensa ovat.

Kynttilän sytyttämällä saa ihanan tunnelman pimeään arkiaamuun.

5. Hetkessä eläminen

Aamuisin en koskaan käytä sanaa kiire. Se auttaa minua ajan hallinnassa, kun voin keskittyä vain nykyhetkeen. Keskityn kerralla vain yhteen asiaan. Olen läsnä jokaisessa hetkessä.

Minun arkiaamuni koostuvat lisäksi noin puolen tunnin metsäkävelystä, astangajoogaharjoituksesta ja pulahduksesta lampeen tai talvella avantoon. Olen järjestänyt elämäni niin, että usein ehdin vielä ennen töiden aloitusta meditoimaan, chanttaamaan, tekemään pranayamaa ja reikiä. Näillä eväillä saan usein mahtavan aloituksen arkipäiviini. 

Jooga kuuluu lähes jokaiseen aamuni ja se antaa mielettömän aloituksen päivälle. Perjantait ovat viikon parhaita päiviä, koska silloin on iltapäivisin lapsijoogatuntini.

Ayurveda ja lapsijooga

Elokuun viimeisenä viikonloppuna vietimme Syyskauden avajaiset ihanassa Villa Rosassa ja lapsijoogan viikkotunnit alkoivat pyörimään nyt syyskuussa. Tällä hetkellä ryhmäni on täynnä ja ilmoittautua voi vain varapaikalle. Perjantain lasten joogaryhmässäni on tällä hetkellä eri ayuervdan kehotyyppejä edustettuina.

Lapsijoogassa erotan usein helposti Ayurvedan mukaiset eri kehotyypit.

Mitä ayurveda on?

Ayurveda tarkoittaa suomeksi käännettynä ”elämäntietoa” (ayu=elämä, veda=tieto) ja se on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin menetelmä. Tämä ikivanha intialainen lääketiede tuo hoitoa ja hyvää oloa. Ayurveda myötäilee joogafilosofiaa ja itsekin olen innostunut siitä joogan myötä. 

Ayurvedan mukaan kehon ja mielen terveyden perusta on siinä, millainen on elämänasenteemme ja tapamme elää. Ayurvedan kolme käskyä on ruoka, elämäntapa ja ajatukset. Sen mukaan eläminen tarkoittaa tietoisena olemista. Ayurvedan kantavana ajatuksena on tasapainottaa kehoa hoitamalla sitä oikealla ravinnolla etukäteen välttäen näin sairastumiset, jotka ovat siis kehon epätasapaino-eli häiriötiloja. 

Oikea ruokavalio hoitaa ja tasapainottaa kehoa.

Ayuervedan kehotyypit

Ayurvedassa kehotyypit jaetaan kolmeen päätyyppiin eli vata, pitta ja kapha. Meissä on yleensä yksi vallitseva tyyppi eli dosha, mutta myös sekoitukset ovat mahdollisia. 

Kehotyyppi määräytyy munasolun hedelmöittymishetkellä eniten vaikuttavan taivaankappaleen vaikutuksesta. Jos kuulla on suurin vaikutus, hallitseva elementti tulee olemaan vata. Jos auringolla, niin pitta ja jos maan asennoilla niin kapha.

Elämän aikana elämme eri ajanjaksoja ja eri ikäkausia hallitsee eri elementit. Lapsuus ja nuoruus ovat kaphan aikaa, aikuisuus ja keski-ikä pittan aikaa ja vanhuus vatan aikaa. Tämä tulee ottaa huomioon oman vallitsevan kehotyypin lisäksi. Ruokavalio ja elämäntyyli tulee mukauttaa iän mukaisesti.

Jos munasolun hedelmöittymishetkellä eniten vaikuttava taivaankappale on kuu, hallitseva elementti tulee olemaan vata.

Kehotyyppi vata edustaa ilmaa ja eetteriä

Olen itse kehotyypiltäni vata ja minussa on myös vähän pittaa. Kehotyyppi vata edustaa ilmaa, eetteriä, tuulta, keveyttä, kuivuutta, siroutta, kylmyyttä, hoikkuutta, pituutta, levottomuutta, notkeutta, elämän energiaa ja hajottamista. Vata-doshan edustajat voivat olla henkisesti hyvin avoimia.

Vatojen joogaaminen on usein kevyttä, he ovat notkeita, raajat pitkiä ja hoikkia ja he taipuvat yleensä helposti asanoihin. Vata-doshan omaavalta puuttuu usein voimaa ja rauhallisuutta. He saattavat joogata levottomasti ja lennokkaasti. Joogakäyräni sahaa toisinaan ylös ja alas.

Lapsijoogassa huomaan usein, että vata-lasten on vaikeaa pysyä paikoillaan tasapainoliikkeissä. He saattavat huojua ja horjahdella. Vata-lapset tykkäävät usein mennä asanoita vauhdikkaasti eteenpäin ja he saattavat tylsistyä, jos tahti on hidas. Heille on syytä asettaa selvät rajat. Vata-lapset rakastavat kreatiivisia joogatunteja, joissa mielikuvitus pääsee valloilleen.

Kehotyyppi vata edustaa ilmaa ja eetteriä.

Kehotyyppi pitta edustaa tulta

Kehotyyppi pitta edustaa tulta, aurinkoa, lämpöä, voimaa, periksiantamattomuutta, vahvuutta, sisukkuutta, tasapainoa, kiinteyttä, kasvua, valon energiaa ja säilyttämistä. Pitta-doshan edustajat voivat olla itsekkäitä ja rohkeita.

Pittojen vartalo on usein tasapainoinen ja heillä on paljon voimaa. Pittat jaksavat usein joogata pitkään ja he eivät väsy helpolla. Heidän joogaamisensa on hyvin dynaamista ja he nauttivat asanoista, joissa käytetään voimaa.

Lasten joogassa pitta-lapsilla on usein punaiset posket ja he joogaavat täysiä. Pitta-lapset eivät siedä oikeastaan ollenkaan kritiikkiä ja he haluavat onnistua aina täydellisesti. He ovat usein voimakastahtoisia ja ilmaisevat mielipiteensä rohkeasti. Pitta-lapset tykkäävät energisistä joogatunneista ja he rakastavat liikkeitä, joissa tulee hiki.

Kehotyyppi pitta edustaa tulta.

Kehotyyppi kapha edustaa maata ja vettä

Kehotyyppi kapha edustaa maanläheisyyttä, vettä, sadetta, painavaa, raskasta, realistista, suurikokoista, rauhallista, jäykkää, suurta, rakkauden energiaa ja luomista. Kapha-doshan omaavat voivat taipua laiskuuteen.

Kaphojen vartalo on usein suurikokoisempi ja he ovat hiukan kömpelyyteen suuntautuneita. Empiirisen tutkimukseni mukaan astangajoogan pariin hakeutuu vähiten kaphoja. Kaphat rakastavat rentoutumista ja rauhoittumista.

Lapsijoogassa kapha-lapset ovat toisinaan hiukan hitaita ja vähän laiskoja. Heitä ei aina huvita tehdä asanoita ja he valitsevat mieluusti kevyttä tekemistä. Heitä kannustan löytämään liikkumisen ilon. Kapha-lapset nauttivat mindfulness-ja rentoutusharjoituksista. Muutaman kerran ohjaamassani loppurentoutuksessa kapha-doshan omaava lapsi on nukahtanut.

Kehotyyppi kapha edustaa maata ja vettä.

Ayuervedan ruokavaliosuositukset

Kun kehotyyppi on selvillä, sitä tosiaan tasapainotetaan oikean ruokavalion avulla. Jokaiselle kehotyypille on omat suositeltavat ravintoaineet. Minua kiehtoo kovasti miten syömällä oikein voin tasapainottaa kehoani, joogata helpommin,voida paremmin ja pysyä terveenä. 

Kuva: Henriikka Seppälä, Yrityskuvaa.fi

Lapsijoogaan ovat tervetulleita kaikki lapset kehotyypistä riippumatta. Jokainen on ihana juuri sellaisena kuin on. Tämän totuuden kerron tunneillani lapsille suoraan. ❤️

Syyskauden avajaiset

Syksy on hyvää aikaa muuttaa elämäntapoja tai aloittaa uusi harrastus. Mikäs onkaan lapsille parempi harrastus kuin jooga, mikä tuo elämään harmonisuutta, tasapainoa ja tietoista läsnäoloa.

Lasten joogatunnit Porvoossa perjantaisin

Aloitan syyskuussa lasten viikottaiset joogatunnit. Päiväksi valikoitui perjantai, koska useimmiten lapset ovat silloin aika väsyneitä raskaan eskari-tai kouluviikon jälkeen ja monilla voi olla vaikeuksia virittäytyä rauhalliseen viikonloppuun. Perjantai-iltapäivän jooga on siis oiva paikka tulla purkamaan arjen viimeiset ylimääräiset energiat ja rauhoittumaan vapaaseen. 

6-9-vuotiaiden lasten joogatunti on perjantaisin klo 17.00-17.45. Sitä ennen on isompien ryhmä eli 10-13-vuotiaat joogaavat kanssani klo 16.15-17.00. Ryhmiin mahtuu maksimissaan kymmenen pikkujoogia, ja vähintään kuusi lasta tulee olla, että ryhmä toteutuu. Jos jostain syytä molemmat ryhmät eivät tule täyteen, niin siinä tapauksessa yhdistän ryhmät eli lasten jooga toteutuu syksyllä tavalla tai toisella. Olen jo saanut ensimmäiset ilmoittautumiset ja lisää otan mielelläni vastaan malina@maliyoga.fi tai p.041-523 0593.

Lasten viikottaiset joogatunnit alkavat syyskuussa Porvoon Vanhassa kaupungissa.

Villa Rosan Avajaiset lauantaina 29.8. klo 11.00-14.00

Lasten joogatunnit pidän Porvoon Vanhassa kaupungissa tunnelmallisessa joogasalissa Villa Rosassa osoitteessa Kirkkokatu 11. Talo on vaaleanpunainen ja sisälle tullaan suloisesta sisäpihasta. Joogaan itse Villa Rosassa ja se on mielestäni aivan ihana paikka. Meille astangajoogeille on muodostunut siellä mieletön joogayhteisö.

Opettajani Kaisa Kantolan pitämä Ashtanga Jooga-koulu muuttui Jooga Porvooksi ja erilaisia joogatunteja lanseerataan lisää kaiken ikäisille ja tasoisille. Kaisa järjestää avajaiset lauantaina 29.8. klo 11.00-14.00. Tarjolla on teetä, elävää musiikkia sään niin salliessa ja Catharina Forsströmin taidenäyttely. Luvassa on vapaamuotoista tutustumista ja jutustelua. Lapset ovat erittäin tervetulleita tervehtimään minua.

Villa Rosa on ihana paikka ja siellä on mielestäni mahtavaa joogata niin aikuisten kuin lasten kanssa.

Maksuton lapsijoogan näytetunti klo 13.15-13.45

Pidän avajaisissa klo 13.15-13.45 maksuttoman lapsijoogan näytetunnin 6-13-vuotiaille lapsille. Sinne saa tulla kokeilemaan lasten joogaa. Aiempaa kokemusta ei tarvita ja joogamatotkin löytyy salilta. Koska otan näytetunnille vain maksimissaan kymmenen lasta, tulee tunnille ilmoittautua etukäteen joko laittamalla minulle tai Kaisalle viestiä. 

Myös aikuisille löytyy erilaisia ihania tunteja. Minua kiinnostaa kovasti Yin-jooga, se olisi loistavaa vastapainoa harjoittamalleni Ashtanga-joogalle. Elämässä olisi hyvä olla Yiniä ja Yania. 

Lasten jooga antaa voimia syksyyn.

Avajaistarjouksena kolme joogatuntia yhteensä vain 15 euroa

Avajaisissa on huikea avajaistarjous. Paikan päällä käteisellä ostettaessa kolme lasten joogatuntia yhteensä vain 15 euroa (sis. Alv 10%). Joogatunnit ovat voimassa syyskuun 2020 loppuun ja yhdelle lapselle voi ostaa vain yhden tarjouksen, mutta tarjouksen voi halutessaan jakaa useammalle lapselle.

Normaalisti lasten joogatuntien hinnasto:

Kertamaksu 10 €

Viiden kerran kortti 45 € voimassa 2 kk ostohetkestä

Kymmenen kerran kortti 80 € voimassa 3 kk ostohetkestä (kaikki hinnat sisältävät Alv 10%)

Kortit voi ostaa kätevästi verkkokaupastani tai maksaa käteisellä ennen tunnin alkua. Jos korona tulee taas sulkemaan joogasalit, annan korteille lisää voimassaoloaikaa tai voimme sopia Zoom-joogatunneista. Pyrin olemaan joustava maksuasioissa, vaikka korona kurittaakin joogakoulujen toimintaa.

Hangon Kadermon joogaretriitiltä voimaa

Lähden tänään perjantaina Hangon Kadermoon ja tulen takaisin maanantaina. Haen sieltä omaan joogaharjoitukseeni oppia ja voimaa. Haluan ladata akut täyteen, jotta voin antaa positiivista energiaa lapsille. Tämä on jo kolmas kerta, kun menen Kadermoon ja odotan reissua innoissani. Perheeni jää Porvooseen eli tämä on todellista laatuaikaa itseni kanssa. Syksystä tulee ihan mahtava!

Terveisiä Hangon Kadermon joogaretriitiltä!

Toivottavasti nähdään syyskauden avajaisissa! Sydämellisesti tervetuloa!

Porvoon astangajooga-yhteisömme

Kolme vuotta sitten muutimme Helsingistä Porvooseen. Ajattelin silloin kuinka hienoa olisikaan, jos täällä Porvoossa olisi minulle joku ihana astangajooga-paikka. Aloin manifestoimaan asiaa. Noin puolen vuoden kuluttua siitä ihana astangajoogaopettaja Kaisa Kantola palasi Intiasta Suomeen, perusti Ashtanga Yoga Porvoon, vuokrasi ihanan Villa Valon joogashalaksi ja aloitti loistavan opetustyön.

Astangajoogaopettajani Kaisa Kantola pitää meitä aina niin hyvänä. Toisinaan joogatunnin jälkeen on tarjolla ihanaa tuorepuuroa tai muita herkkuja.

Matala mukaantulon kynnys

Tunsin alunperin joogakoululta vain yhden naisen. Minut toivotettiin heti ensimmäisellä kerralla niin lämpimästi tervetulleeksi, että tuntui, kuin olisin aina kuulunut jengiin. Maagisen hyvä opetus ja houkutteleva ilmapiiri kutsuvat mukaan kauempaakin. Yheisössämme vierailee joogeja toisinaan Helsingistä ja jopa Porista asti. Uudet otetaan aina vilpittömän avoimesti ja uteliaasti mukaan.

Villa Rosan teehuoneessa hengailemme joogatuntien jälkeen..

Joogayhteisömme koostuu erilaisista persoonista ja loputtomasta tiedosta

Joogayhteisömme rikkaus ovat erilaiset mahtavat persoonat. Täydennämme loistavasti toisiamme. Meillä on omat taustat ja historia. Erilaiset elämäntilanteet opettavat ja avartavat omaakin maailmankuvaa. Kokemusta ja osaamista erilaisista asioista löytyy valtavasti. Yhteisömme on todellinen tiedonlähde, joka pulppuaa lakkaamatta.

Joogayhteisömme Porvoossa on todellinen tiedonlähde.

Tutut tyypit, kehot ja energiat

Olemme tutustuneet toisiimme näiden muutamien vuosien aikana hyvin. Tiedämme erittäin tarkasti toistemme keholliset vahvuudet ja heikkoudet joogaharjoituksessa. Pienessä shalassa intensiivisesti yhdessä harjoitellessa sitä tulee väkisinkin havainnoideksi kaikkea. Fyysisen erilaisuuden, eri doshien ja energioiden ymmärtäminen auttaa omalla joogapolulla eteenpäin kulkua. On myös niin helppoa tukea ja auttaa toista, kun tietää minkä asian kanssa hän omassa harjoituksessa kulloinkin työskentelee. ”Tämä asana tässä on vieruskaverilleni helppo ja minulle vaikea, ja seuraava ehkä toisinpäin”, mietin toisinaan. Meillä jokaisella on tismalleen samat raamit samalle harjoitukselle, mutta silti jokaisen harjoitus on täysin erilainen, uniikki.

Joogashalassa on aina rauhallinen ja mystinen tunnelma.

Harrastuskavereista läheisiksi ystäviksi

Joogaharjoituksen jälkeen jäämme aina teelle ja keskustelemme vapaasti. Siinä sitten pikkuhiljaa olemme oppineet tuntemaan toisiamme perinpohjaisesti myös ihmisinä. Meillä on luonnollisesti paljon samoja kiinnostuksen kohteita ja osittain samanlainen elämäntapa. Olemme aika monesti toistemme peilejä. Autamme, tuemme ja kannustamme toisiamme kasvamaan paremmiksi versioiksi itsestämme. Monet ovat kokeneet tänä lyhyenä aikana valtavia elämänmuutoksia, tehneet suuria siirtoja ja vastaanottaneet isoja oivalluksia.

Koska joogayhteisömme on niin avoin, jaamme yhdessä vaikeitakin asioita. Luotamme toisiimme vilpittömästi ja olemme rehellistä. Olen paljastanut sieluni syvimmät haavat ja jakanut pahimmat häpeäni. On todella vapauttavaa saada puhua elämän haastavista ja aroista asioista rakentavasti ihanien ihmisten kanssa. Heiltä saan ymmärrystä, neuvoja ja hyväksyntää. Heidän edessään voin myös ilakoida ja nauraa -jopa itselleni. Kaikki roolit voi jättää rohkeasti pois ja olla ihan oma aito itsensä. Se riittää -me riitämme. 

Muutamien naisten kanssa olen ystävystynyt niin syvästi, että vietämme perheidemme kesken vapaa-aikaa ja jopa matkustelemme yhdessä. Mikä onkaan hauskempaa kuin ottaa vähän omaa aikaa ja lähteä joogaystävien kanssa yhdessä joogaretriitille. Haaveilemme parhaillaan Intian joogareissusta porukalla.

Teepannussa haudutamme aina joogatuntien jälkeen luomuteetä.

Villa Rosa Porvoon Vanhassa kaupungissa

Yhteisön kasvaessa Villa Valon tilat kävivät ahtaiksi ja keväällä Kaisa muutti joogakoulun entistä ehompiin tiloihin. Uudet tilat löytyvät Porvoon Vanhasta kaupungista Kirkkokadulta. Villa Rosa on todella kaunis ja tunnelmallinen. Uusi joogakotimme on loistavalla sijainnilla. Pidän muuten lasten joogasynttärit nykyään Villa Rosassa. 

Villa Rosa on kiehtova paikka ja tarjolla oleva ohjelma monipuolista.

Monipuolisesti tarjolla joogaopetusta

Koska astangajooga ei ole pelkästään asanaa eli fyysistä harjoittelua, opettaa Kaisa meille kaikkea muutakin. Kaisa on tehnyt valtavan suuren työn yhteisömme eteen. Meillä on säännöllisesti ohjelmassa myös mm. chanttausta, meditaatiota, pranajamaa, kursseja, joogafilosofiaa, teematunteja, intensiivejä, luentoja, vierailevia asiantuntijoita ja miniretriittejä. Ne ovat ihania arjen piristyksiä ja odotettuja special-tilaisuuksia. On aina pirskahtelevaa sukeltaa syvemmälle joogakuplaan ja oppia uutta.

Kaisan lisäksi Villa Rosassa toimii muitakin opettajia ja astangan lisäksi opetetaan mm. Yin-joogaa ja äijäjoogaa. Tarjolla on myös hieronta-ja hemmotteluhoitoja Porvoon Hoitohetkessä sekä myynnissä keramiikkataiteilija ja joogaopettajamme Catharina Forsströmin, CF-Design, käsintehtyjä kauniita joogatuotteita ja-tarvikkeita.

Catharina Forsströmillä on kerrassaan ihanan suloinen keramiikkapaja Villa Rosan kupeessa.

Heinäkuun Astanga-kaupunkiretriitti Porvoossa Villa Rosassa

Viime viikolla 16.-19.7.2020 eli torstaista sunnuntaihin upea astangaopettajamme Heidi Parviainen Intian Ashtanga Yogagurukulasta piti meille Villa Rosassa kaupunkiretriitin. Meillä oli ohjelmassa mm. astangaa, joogafilosofiaa, chanttausta, tekniikkatunteja, keskusteluja, saunomista, herkuttelua ja vapaata olemista. Tutustuin uusiin ihaniin joogeihin ja sain taas uusia ystäviä. Koin vertaistukea, sain osakseni suurta ymmärrystä ja jopa puhdasta pyyteetöntä rakkautta. Joogakäyräni on parhaillaan todella ylhäällä. Tämä kaikki on jotenkin niin mielettömän käsittämätöntä, etten oikein sanoiksi pysty pukemaan -eikä ehkä tarvitsekaan.

Astangaopettaja Heidi Parviainen on Intian vahvistuksemme ja olemme todella kiitollisia hänen laajasta osaamisestaan ja loistavasta opetuksesta.

Lasten joogayhteisö Porvoossa

Enpä silloin kolme vuotta sitten osannut unelmoida näin fantastisesta tilasta, super-ammattitaitoisista opettajista ja sydämellisistä joogakavereista, kun kainosti toiveeni universumille kerroin. On suorastaan ihmeellistä, että jotain tälläistä on ihan oikeasti olemassa. Tämä on mielestämme maailman paras joogayhteisö. Olen todella kiitollinen kaikesta mitä olen täällä osakseni saanut. Minulla on oma paikkani yhteisössämme ja olen nöyrästi ylpeänä osa sitä.

Jos saamme syksyllä aikataulut sopimaan, aloitan lasten joogatunnit 6-9-vuotiaille Villa Rosassa. Haluan olla luomassa lapsille täällä Porvoossa ihanaa omaa pikkuruista joogayhteisöä; hauskaa harrastuspaikkaa, jossa on kivoja kavereita. Paikkaa, jonne voi tulla sellaisena kuin on, eikä ketään kiusata. Haluan olla turvallinen aikuinen, johon voi aina luottaa. Haluan valaa lapsille hyvää itsetuntoa ja auttaa heitä onnistumaan. Haluan antaa eteenpäin sitä kaikkea hyvää, mitä olen itse niin paljon saanut.

Tervetuloa lapset syksyllä joogaseikkailuihini mukaan!

Odotan innolla syksyä ja lasten joogatuntien ohjaamista.